C. P. CAVAFY IN TOKYO   animated project
ΕλληνικάgrΕλληνικά
Artists
ANDOU Syouko
NAKAZATO Yuki
SUZUKI Miyuu
ITO Jinichi
NARITA Haruka
TOMIYA Miki
IWATSUBO Rio
ONISHI Chihiro
TSURUTA Tastunori
KATO Kai
SATO Dino
WAKAI Nanami
KATO Mayu
SHIBATA Oju
WATABE Yuki
KAWASAKI Takamura
SHIBATA Yuuna
YAMAGUCHI Syuzo
MATSUMURA Sae
SHIRATORI Sawa
MATSUOKA Naoki
SUZUKI Kenta