Ο Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ ΣΤΟ ΤΟΚΥΟ   animated project
EnglishenEnglish
Καλλιτέχνες
ΑΝΤΟΥ Συούκο
ΜΑΤΣΟΥΟΚΑ Ναόκι
ΣΙΜΠΑΤΑ Γιούουνα
ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΤΣΙ Σουόζο
ΝΑΚΑΖΑΤΟ Γιούκι
ΣΙΡΑΤΟΡΙ Σάουα
ΙΟΥΑΤΣΟΥΜΠΟ Ρίο
ΝΑΡΙΤΑ Χάρουκα
ΣΟΥΖΟΥΚΙ Κέντα
ΙΤΟ Ζινίσι
ΟΝΙΣΙ Σιχίρο
ΣΟΥΖΟΥΚΙ Μίγιου
ΚΑΟΥΑΣΑΚΙ Τακαμούρα
ΟΥΑΚΑΙ Νανάμι
ΤΟΜΙΓΙΑ Μίκι
ΚΑΤΟ Κάι
ΟΥΑΤΑΜΠΕ Γιούκι
ΤΣΟΥΡΟΥΤΑ Ταστουνόρι
ΚΑΤΟ Μάγιου
ΣΑΤΟ Ντίνο
ΜΑΤΣΟΥΜΟΥΡΑ Σάε
ΣΙΜΠΑΤΑ Όγιου